Que é Simbiose?

A nosa primeira lina de traballo chámase PARTICIPA. En que consiste? En ofertar accións atractivas e variadas que conten sempre con 4 características básicas:

PUNTUAIS   COLECTIVAS   CURTAS   ACCESIBLES

Trátase dun formato innovador no territorio, corresponsable, que se interesa principalmente pola participación cidadá e xuvenil. E, sobre todo, crear alternativas que sexan complementarias aos modelos de voluntariado convencionais.

 

A idea xorde froito da experiencia no proxecto de Cooperación Expandida e da inspiración noutras redes similares xa existentes noutros países como Empower Nantes, Hands On Amsterdam, etc.

A través deste xeito de participación, preténdense fomentar novas experiencias de aprendizaxe comunitario e de exercicio da participación nun contexto local, creando lazos entre a poboación civil e o Terceiro Sector da nosa cidade.

En resumo, queremos que participar sexa case, case, irresistible. A través deste proxecto de Simbiose, as actividades terán sempre as seguintes características:
  • Duran un máximo de 4 horas (2h30 de media).
  • Son colectivas, polo que nunca estarás só ou soa. Incluso a gran maioría poden ser realizadas en familia ou con amigos/as. 
  • Son individuais e concretas, polo que cada actividade é independente do resto. O teu compromiso con Simbiose remata cando a acción remata, aínda que sempre poderás voltar se así o desexas.
  • Son accesibles, é dicir, non existen requisitos nin é precisa formación previa para a súa realización, están deseñadas para que todo o mundo as poda levar a cabo.
  • Pertencen principalmente ao ámbito social e ambiental.
Algúns exemplos de actividades realizadas:
  • Ordear libros para enviar a unha escola de Senegal.
  • Axudar coa desmontaxe de Acampa pola paz.
  • Axudar a organizar un evento sobre Afroconciencia.
  • Recoller plásticos nunha praia para recuperar o seu uso, etc.